Teambuildingové akcie

Teambildingové akcie sú určené pre uzavreté spoločnosti, ktoré majú záujem o streľbu zo zbrane. Počas týchto akcií sa strieľa výhradne pod dohľadom inštruktora z krátkych, ale aj z dlhých guľových zbraní. Rozostavenie terčov a počet vystrelených nábojov závisí od požiadaviek zákazníka. Strieľať je možné na papierové a kovové terče. Počas teambuldingových akcií je možné usporiadať viaceré súťaže v streľbe s následným vyhodnotením podľa vopred dohodnutých pravidiel. Streľba je možná zo zbraní z aktuálnej ponuky strelnice.

Trvanie: dohodou

Cena: podľa dĺžky trvania eventu (prenájom strelnice, zapožičanie zbrane, inštruktor, strelivo, terče, ochranné prostriedky) - bližšie informácie v cenníku

Termín: dohodou na mmstrelnica@gmail.com alebo na tel. čísle 0944 488 599

Voľné termíny je možné vidieť v kalendári.