Strelecké tréningy pre držiteľov zbrojného preukazu

Skupinové tréningy sú určené výhradne pre držiteľov ZP. Predpokladom každého záujemcu o tréning je zvládnutá bezpečná manipulácia so zbraňou, ktorú môžete získať na základnom streleckom kurze. Počet záujemcov o skupinové tréningy je limitovaný na 6. V prípade väčšej skupiny záujemcov je možnosť vytvorenia viacerých skupín. Tréningy je vhodné po dohode s inštruktorom absolvovať v pravidelných intervaloch. V priestoroch strelnice sa počas konania skupinového tréningu nevyskytujú žiadni iní strelci. Priestor celej strelnice je z bezpečnostných dôvodov určený iba strelcom patriacim do streleckej skupiny.

Pod dohľadom inštruktora si záujemci zlepšujú svoje strelecké schopnosti vo viacerých reálnych situáciách:

  • správne vyhodnotenie situácie,

  • nezasiahnutie nezúčastnenej osoby,

  • prebíjanie zbrane,

  • streľba v zhoršených svetelných podmienkach,

  • simulovanie streľby v miestnostiach,

  • streľba na neznáme terče.

  • dynamická streľba,

  • neštandardné pozície,

  • pohyby do strán.

Predpokladaný počet streliva 9x19mm Luger pre jedného strelca je 150 ks, prípadne podľa usmernenia inštruktora. Strelivo je možné zakúpiť na strelnici.

Trvanie: cca 2 hod.

Cena: 25 € (prenájom strelnice, inštruktor, terče), resp. 20 € pri dohode na viacerých tréningoch (cca. 1x/2 týždne)

Termín: dohodou na mmstrelnica@gmail.com alebo na tel. čísle 0944 488 599

Voľné termíny je možné vidieť v kalendári.