Ponuka pre držiteľov zbrojného preukazu

MMStrelnica ponúka držiteľom zbrojného preukazu individuálne a skupinové formy kurzov a tréningov pod dozorom inštruktora. Všetky kurzy a tréningy sú realizované výlučne len za prítomnosti záujemcov a inštruktora, nik iný sa na strelnici nevyskytuje. Držitelia zbrojného preukazu majú tiež možnosť návštevy strelnice počas otváracích hodín pre verejnosť spolu s nedržiteľom zbrojného preukazu a využiť strelecký box.